BIỆT THỰ PHỐ – GOLDENHILL – C2 – CG M10-05

Diện tích lô đất : 460 m2
Diện tích xây dựng : 130 m2
Diện tích sử dụng : 390 m2
Số tầng cao : 3
Bề rộng mặt tiền : 15m
Năm thiết kế : 2019-06-01
Danh mục: