Nhà a Tuấn ( SPA LUXURY ) số 14 La Hối – Hội An

-Công Trình SPA cho thuê

-Chủ đầu tư : ông. Nguyễn anh Tuấn

-Chiều cao : 3 tầng

-Tổng diện tích sàn  : 450 m2